Stress i folkeskolen

Yogizoo

Tårnhøje faglige og sociale krav til eleverne har en skyggeside der varsler ilde, stress i folkeskolen er ikke længere til at overse. Tallene taler deres tydelige sprog når stress-statistikkerne gennemgås og det er ikke munter læsning. WHO´s forudsigelse om at stress i år 2020 vil være den største sygdomsbyrde, holder desværre nok stik hvis min […]

Yoga for børn

Yogizoo

Med 5000 år på bagen spreder yoga sig stadig som en sand steppebrand i den vestlige verden og yoga for børn vinder indpas i såvel institutionerne, skolerne og hjemme i stuerne. Hvilke fordele fører det så med sig at implementere yoga i børns dagligdag, er det givtigt at de små poder strækker og bøjer sig, […]

Børneyoga boomer

Yogizoo

Indenfor børneyoga ses en eksplosiv vækst i daginstitutioner og skoler i Danmark. Flere og flere børn stifter bekendtskab med yoga i en tidlig alder, også i hjemmene og yogacentrene. For at undgå fejl og dumme skader, så er det essentielt lige at sætte sig ind i de vigtigste tommelfingerregler når voksne og børn mødes på […]