Yoga for børn

Med 5000 år på bagen spreder yoga sig stadig som en sand steppebrand i den vestlige verden og yoga for børn vinder indpas i såvel institutionerne, skolerne og hjemme i stuerne.


Hvilke fordele fører det så med sig at implementere yoga i børns dagligdag, er det givtigt at de små poder strækker og bøjer sig, lærer at trække vejret med ny kontrol og finder en indre ro?

Det korte svar er JA! Herunder vil jeg nærmere redegøre for hvilke styrker og fordele børneyoga bidrager med, såvel i fællesskaber som i familiens skød.

Med en holistisk tilgang ser man på sammenhænge mellem de dele, der udgør et menneskes liv. Krop, sind og sjæl er én enhed og trives bedst når en balance findes heri.

Børns liv i dag er præget af utroligt mange facetter som bringer stress, uligevægt og lavt selvværd med sig. Hvad vil yogaen kunne bidrage med for at nedtone det travle og omskiftelige børneliv?

Hvis vi starter med de rent fysiske fordele, så fremhæver jeg dem der i min optik især giver børn gavnlig effekt.

Først og fremmest er jeg stor fortaler for at fremme en ikke-konkurrencepræget kropsbevidsthed hos klodens børn, det er ikke altid vigtigt at skulle eller kunne måle sig med andre qua en konkurrence. At mærke egne fremskridt i en løbende proces på yogamåtten, er særdeles sundt og berigende.

Hernæst er der de helt åbenlyse fysiologiske vindinger som børneyoga giver. Yoga strækker og forlænger muskulaturen og bindevævet, mobiliteten i leddene øges betragteligt og knoglernes densitet styrkes samtidigt med at der faciliteres vægttab.

Yoga for børn forbedrer hele kropsholdningen, da udholdenhed, motorik, smidighed og koordination forstærkes via flowyoga. Energi og vitalitet øges også via forbedret respiration og blodcirkulation.

At styrke børns immunforsvar nu og på den lange bane er en gevinst der nærmest ikke kan værdisættes, yoga sænker mængden af stresshormonerne noradrenalin, adrenalin samt kortisol der i høj grad er medvirkende til mistrivsel ved for høj forekomst i den menneskelige organisme.

WHO´s dystre forudsigelse om at stress i 2020 udgør den største sygdomsbyrde, skal der ikke tages let på, ej heller Unicefs beregninger der viser at 380 millioner børn og unge i dag er svært overvægtige på verdensplan. Yoga for børn er et særdeles effektivt våben mod disse triste fakta.

Blodtrykket, blodsukkeret og kolesteroltallet sænkes og kroppens celler bliver bedre til at optage ilt, samtidigt med at mængden af røde blodceller forøges. Stofskiftebalancen forbedres desuden betydeligt når yogaen bliver en del af hverdagen.

Yoga beroliger hele nervesystemet og forbedrer med garanti søvnmønsteret for enhver udøver.

Som nævnt tidligere anser jeg børns trivsel i et holistisk perspektiv, så det er ikke nok at anskue de fysiske fordele isoleret. Yoga for børn giver velvære i sindet og styrker mange væsentlige faktorer, der er værd at nævne, for at kende omfanget af yogaens gavnlige effekter.

At få yogaen ind i kroppen styrker også barnets evner til at fokusere og koncentrere sig i indlæringsøjemed, det afstedkommer en forbedret selvdisciplin og viljestyrke, der utvivlsomt vil udmønte sig i bedre resultater rent skolemæssigt.

Et generelt øget selvværd og selvtillid giver børn tro på egne evner og øger dermed optimismen, fantasien og kreativiteten til opgaveløsning på et højere og mere komplekst plan. Med yoga følger oftest et mere åbent sind, der øger evnen til at samarbejde og gøde fællesskabet med positiv energi.

Børneyoga styrker hjerne-krop forbindelsen og giver et sundere selvbillede, hvilket fører til en øget følelsesmæssig kontrol. Evnen til også at håndtere skuffelser i hverdagen er meget vigtigt at kunne beherske og også her danner yoga grundlag for at styrke denne evne. Stress, frygt og bekymringer rammer os alle i større eller mindre grad, så jo tidligere barnet lærer at mindske negative følelser, des bedre er værktøjskassen fyldt når livet gør ondt.

Mange børn har et sværere og mere udfordrende liv end andre. Yoga for børn med udfordringer har en beviselig og enorm gavnlig effekt.

Hvis yogaen implementeres i disse børns dagligdag, så mindskes symptomerne fra neuropsykiatriske lidelser som ADHD og skizofreni, OCD ramte børn vil mærke en væsentlig reduktion i tvangshandlinger og børn ramt af angst og fobier vil ligeledes opleve en mærkbar reduktion af det ubehag disse lidelser bringer med sig.

En styrket følelsesmæssig kontrol er af afgørende betydning for at dæmme op for den mangedobling af diagnosticeringer børn i dag mødes med.

ZEN er følelsen af komplethed, en følelse af en sund og nærende balance mellem krop, sind og sjæl og en øget tilstedeværelse i nu´et. Yoga for børn er en platform og et fundament de kan nære godt af på alle planer. Med stimulerede energicentre vil ethvert barn opleve en øget selvbevidsthed og dermed stimulerer yogaen også evnen til refleksion samt empati.

Den kolossale øgning af især stress hos børn, som jeg i mine virker som idrætspædagog og fysiurgisk massageterapeut har oplevet igennem 20 år, overmandede mig for alvor i 2016. Derfor satte jeg alle sejl ind på at skabe et anderledes og sjovt univers med Yogizoo.

Hvis vi skal knække de foruroligende tal og fakta som taler imod sunde børneliv, så kan vi ikke starte for tidligt med at skabe et positivt og holistisk selvbillede i børnene.

Yoga for børn kan i min optik ikke promoveres nok. Hvis vi guider børn i hvordan positive oplevelser manifesteres i deres stressende hverdag, så er et vigtigt skridt taget henimod det berømte ZEN.

Lad os skabe udsigt til indsigt.

Namasté

Allan Olesen, CEO Yogizoo

Stress i folkeskolen

Tårnhøje faglige og sociale krav til eleverne har en skyggeside der varsler ilde, stress i folkeskolen er ikke længere til at overse.


Tallene taler deres tydelige sprog når stress-statistikkerne gennemgås og det er ikke munter læsning. WHO´s forudsigelse om at stress i år 2020 vil være den største sygdomsbyrde, holder desværre nok stik hvis min optik inddrages.

I de sidste 20 år har jeg arbejdet med børn og unge i Danmark, både som pædagog og fysiurgisk massageterapeut.

Måske derfor er jeg ikke så chokeret som man burde være over den eksplosive vækst der kan måles i mistrivsel hos børn, men forfærdet det er jeg. Årsagerne til stress i folkeskolen er mange og komplekse, at mestre både livet indefra og presset udefra i den grad børn føler de skal, er urimeligt og uopnåeligt for de fleste.

Som nævnt har jeg oplevet denne dystre stigning fra første række igennem de sidste 20 år. Børn skal i dag præstere på et helt andet niveau end tidligere og det fører til mistrivsel og lidelser som mange danske børn bukker under for. Hvad fortæller tal og statistikker på området os i felten? Lad os kigge lidt nærmere på det.

På 20 år er sket følgende stigninger:

 • Nervøse og stressrelaterede tilstande hos børn er tidoblet på 20 år
 • Børn udgør i dag mere end 20% af diagnosticeringer mod 10% for 20 år siden
 • Angst, depressioner og spiseforstyrrelser er hos børn fordoblet de sidste 10 år

Stress i folkeskolen har og får heldigvis større og større opmærksomhed fra alle involverede faggrupper. Hvad er det vi kan se hos børnene som ikke klarer ”cuttet”?

Et stresset og presset barn reagerer ofte uhensigtsmæssigt i sin adfærd, værktøjskassen er tom for den sunde interaktion og livsmestringen er i bund. Der er tydelige tegn på stress hos dit barn hvis barnets adfærd er præget af:

 • Tristhed
 • irritabel / opfarende interaktion
 • opmærksomhedskrævende samvær
 • indre og ydre uro
 • manglende koncentration
 • manglende overblik / glemsomhed
 • social distancering

Stress i folkeskolen og i børnelivet generelt fører også mange fysiske symptomer med sig. Her skal man være opmærksom på røde flag hvis barnet:

 • Ofte lider af mavepine og afføringsproblemer
 • Ofte klager over hovedpine og kvalme
 • Udviser et ændret spisemønster
 • Bryder et sundt søvnmønster
 • Klager over ledsmerter
 • Begynder at få nervøse trækninger
 • Oplever forværring i kroniske sygdomme
 • Får et nedsat immunforsvar

Hvad kan vi som fagpersonale og forældre stille op mod stress i folkeskolen og i børnelivet generelt?

Mit bud er børneyoga i daginstitutioner, indskolingsklasser og i hjemmet. Lad børnene stifte bekendtskab med yogaens magi i så tidlig en alder som muligt, det vil med stor sikkerhed opgradere deres værktøjskasser i livsmestringens svære kunst.

Ikke alene er yoga for børn sjovt og berigende i mange aspekter, men det giver også barnet en følelse af at lære sig selv bedre at kende både mentalt og fysisk. Børneyoga fremmer den ikke-konkurrenceprægede kropsbevidsthed og det mentale overskud, hvilket er alfa-omega for at modstå det enorme pres udefra.

Ved at rette fokus indad styrkes barnets sociale kompetencer, den empatiske formåen og sammenhængen mellem krop, sind og sjæl gøres tilgængelig.

Stress i folkeskolen kan sænkes hvis børneyoga implementeres og gøres mere synlig for især de mindre klassetrin. Man kan ikke vinde VM i yoga og yoga for børn gavner både sammenholdet og det enkelte barn på måtten, uden at skabe forventninger om guldmedaljer senere hen i livet.

De fysiske og mentale vindinger som børneyoga giver, er et af de bløde våben vi kan anvende som modtræk til de hårde facts som statistikkerne viser os.

At skabe udsigt til indsigt er i min optik den største og mest værdifulde gave vi kan give til børnene på vores klode, så af med sokkerne og frem med måtterne såvel i undervisningsøjemed som hjemme på stuegulvet. Yoga for børn er en gave der aldrig kommer dårligt igen.

Namasté

Allan Olesen, CEO Yogizoo

Børneyoga boomer

Indenfor børneyoga ses en eksplosiv vækst i daginstitutioner og skoler i Danmark. Flere og flere børn stifter bekendtskab med yoga i en tidlig alder, også i hjemmene og yogacentrene.


For at undgå fejl og dumme skader, så er det essentielt lige at sætte sig ind i de vigtigste tommelfingerregler når voksne og børn mødes på måtterne.

Yoga er ikke farligt, den eneste risiko er fibersprængninger og børn under 10 år får ikke fibersprængninger.

De stillinger som er svære for voksne (såsom duen) er ikke svære for især de mindre børn.

Pas på med at overstrække, læg ikke vægt på børnene og når de strækker hinanden i partnerøvelser, så vær opmærksom på, at de ikke strækker hinanden mere end de selv synes føles godt.

Der er heldigvis ikke så mange hypermobile børn. Det vigtigste er at styrke børnenes muskler. Undgå derfor altid at overstrække deres knæ og albuer.

 

5-7 år:

 • Giv børnene så få instrukser som muligt, det er ikke vigtigt at de står helt korrekt i en stilling (at knæ er lige over anklen osv.) Gør eventuelt stillingerne dynamiske (Som frøen der hopper), forsøg at holde dem i stillingen længere tid, hold eventuelt i hånd ved balanceøvelserne.
 • Pas på hypermobilitet og undgå hovedstand (Klovnen), men stå gerne på hænder eller lav kolbøtter i stedet.
 • Åndedrætsøvelser er gode, men ikke tilbageholdelse af åndedrættet

7-12 år:

 • Fokuser nu på højre/venstre – foroverbøjninger er svære for børn i denne alder, bagoverbøjningerne er nemmere. Det er stadigvæk ikke så vigtigt at børnene står korrekt i stillingerne, fokuser hellere på at rose dem for at gøre deres bedste.
 • Giv flere instrukser end til de helt små, hovedstand (Klovnen) er nu helt ok. Styrkelse af mave og ryg er godt for især pigernes lændesvaj.
 • Vær stadig varsom med at tilbageholde åndedrættet.

12-

 • Børnene kan nu næsten være med på niveau med de voksne, øv at stillingerne bliver mere korrekte i udførelsen.
 • Tilbageholdelse af åndedrættet er nu ok.

 

Når de voksne i form af forældre, lærere eller pædagoger hopper med på måtterne i et forløb med børneyoga, så kræves der heller ikke her nogle særlige forudsætninger. Yoga ER for alle og der er ikke en facitliste over hvor dybt man skal gå i nogle stillinger, dette er en proces som man helt naturligt mærker forandrer sig jo mere yoga der dyrkes.

Dog kan en voksen udøver jo være gravid, så derfor giver det også god mening at nævne hvad der skal tænkes på i et sådant tilfælde

Er du gravid kan du i realiteten lave det samme som før din graviditet, der er dog visse forholdsregler du kan tage:

 • Skulle graviditeten være kompliceret af svangerskabsforgiftning, bækkenløsning eller andet bør du søge samråd med læge eller jordemoder.
 • Du må ligge på maven så længe som det føles behageligt for dig.
 • Når maven vokser, skal du i foroverbøjninger gøre plads til den ved at adskille benene mere og mere.
 • I takt med at maven vokser har du ikke brug for at lave bagoverbøjninger, gå derfor kun så langt at det ikke strækker for meget.
 • Er der for meget stræk på maven i tvist eller ikke plads til maven, roter da til modsatte side eller lav rotationen mindre.
 • Du må stå på hovedet så længe du kan få maven med op.
 • Vær deslige opmærksom på at du, når du er gravid, udskiller et hormon der gør dig mere smidig, gå derfor kun så langt ud i stillingerne som du kunne før din graviditet.
 • Det vigtigste er, at du lytter til dig selv og gør hvad der føles rart.

Med disse få tommelfingerregler er du og de små nu klar til at nyde børneyoga uden risici.

Husk også at bare tæer er vigtigt når I dyrker yoga, man står langt bedre fast på måtten, hvilket mindsker risikoen for skader og så opnås tillige en langt større følelse af grounding.

Rigtig god fornøjelse med yogaens magi.

 

Namasté

Allan Olesen, CEO Yogizoo