Skab udsigt til indsigt med børneyoga, sanseberigelse og eventyr

Der er store fordele at høste når storytelling og eventyr inddrages aktivt i børns hverdag, især kombineret med børneyoga blendes en cocktail af zen for alle parter.

En god fortælling skaber reflektion hos læseren eller lytteren og skaber rum til forundring og læring. Det er dog særdeles vigtigt, at vi som voksne er dygtige til at skabe den rigtige ramme hvori historien skal fortælles og formidles. Om det er i de hjemlige rammer, i klasselokalet eller i en sal, så sørg for at brug de faciliteter I har til rådighed, så hyggen er i højsædet. Inddrag lækker belysning, tæpper og puder, træk gardinerne for og lad historien udfolde sig i en ramme hvor mange sanser stimuleres.

I min passion for børns udvikling og selvindsigt, er børneyoga en perfekt platform at fortælle den gode historie efter og ud fra. Børnene får brændt krudtet af og finder sit zen i kroppen, herved åbnes sindet for stimuli og vi kan dykke ind i eventyr med de tematikker, som vi finder vigtige for barnet eller børnene. Desuden kan der fint bindes sløjfer mellem fortællingen og selve yogaen, ved at inddrage yogaens figurer eller filosofierne bag, i sit fortælleunivers.

Den gode historie lærer os om livet, os selv og hinanden og den kan med fordel bidrage til at børn styrkes i deres interkulturelle forståelse. Historier kan give børn adgang til velkendte dilemmaer de selv bokser med i deres livsmestring og åbne op for samtaler af stor værdi. Tillige kan de åbne op for verdener og moralske værdier, som de endnu ikke har mødt på deres vej. Som fortæller og formidler besidder man en kiste af guld som man frit kan plukke fra og strø over fortællingen, for at gøre den vedkommende, lærerig og fængende. 

Der er unægteligt store følelser i spil hele livet igennem, og at kunne navigere i og reagere sundt og rationelt på dem så tidligt som muligt, er i min optik af afgørende betydning for, hvordan et barn senere hen klarer sig i sociale sammenhænge og i perioder med modgang og udfordringer. Den gode historie er her medvirkende til at få sat gang i reflektion og stillingtagen til værdier og de store følelser.

Som formidler velsignes man yderligere ved at være bevidst om, hvad enhver god fortælling også fremmer hos børnene.

Et utal af fordele til barnets og klassens værktøjskasse opnås ved brug sansestimuli

I familie og klassedynamikker findes der altid ebbe og flod, vi veksler mellem utallige gøremål og har både som forældre og pædagoger/lærere øje for at guide bedst muligt. Når tiden afsættes til nærhed med historiefortællinger dannes også erfaringer og oplevelser sammen, vi kommer ned i tempo og dyrker det fælles tredie. 

Ifølge WHO er stress den største sygdomsbelastning i den vestlige verden i 2020 og mange børn lider af kognitive forstyrrelser grundet en alt for stor belastningstilstand i hjernen. At være stressede, angste og ude af balance giver kognitive vanskeligheder såsom at holde koncentrationen, bevare overblikket og huske. 

Dette er vand på møllen til argumenterne for, at vi voksne i endnu højere grad bør prioritere det fælles tredie via gode historier og afstresning der går hånd i hånd.

Historier opøver beviseligt børns evne til at koncentrere sig og huske, de udvider ordforrådet og fremmer læselysten. Derved styrkes deres læse og skrivefærdigheder samt deres kendskab til forskellige genrer. Fantasien og barnets kreativitet er også parametre der får et stort nøk opad, når vi inddrager dem i vores fortællinger. 

Personligt ynder jeg at kombinere mine eventyr til børn med yoga og flere andre sansestimuli. Som tidligere nævnt er det min erfaring, at man med et afslappet sind og skærpede sanser, skaber en endnu bedre ramme for en fortælling og giver børnene rum til at leve sig ind i den med stor ildhu.

Jeg inddrager både lydterapi, massageterapi, kunst og dramaturgi udover yogaen som mine formidlingsværktøjer, dette er jo ikke alle forundt og det kan gøres i mindre skaleringer også med virkelig positiv effekt.

Ved at samarbejde med en skuespiller der indspiller historien, har jeg oprustet mine eventyr til et plan jeg ikke selv er dygtig nok til dramaturgisk. Den lydterapeutiske del med underliggende hertz i de musiske indslag, fremmer børns fokus i indledningen og nye hertz fremmer afslapningen når dagens eventyr sluttes. Dette samt lydeffekter der understøtter handlingen i fortællingen, er ej heller min spidskompetence, så her hentes også professionel hjælp. Da jeg også ønsker at understøtte mine eventyr visuelt, samarbejder jeg med en illustrator om at formidle yogaen og magien, så universet står endnu klarere for børnene. 

Disse tiltag kombinerer jeg så med massageterapi som jeg kan formidle, således at børnene kan vælge om de vil massere hinanden under historielytningen, eller nyde yogaens shavasana og fortællingen i ro og mag.

Der findes så mange gode grunde til at fortælle den gode historie og så mange måder at gøre det på, så dette indlæg er til eventuel inspiration og en indsigt i hvad vi også kan gøre, for at opnå endnu bedre og sjovere gennemslagskraft i vores formidlinger af historier til børn. 

Lad eventyrene udfolde sig og giv børnene ro til at fordybe sig i den gode fortælling. 

Allan Olesen Allan Olesen Author